Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER. MAAKEN. 21

verhoogd; buddenbiiock bleef verfclieiden jaaren lans, als vergeeten zitten, maar toen de Koning hem vervolgends weder in dienst nam, klom hij op, en in 'sVorsten hóógen ouderdom, moest hij de waarheid deezer vrolijkheden getuigen.

De Muzijk in 't gemeen, en het Fluitfpclen in 't bijzonder, behoorde, in zijne jonge, beste en levendigfte jaaren, tot zijne liefde verlustigingen. Hij fpeelde ook wel wat op het Clavier, maar zijn voornaamfte Muzijk-inftrument was de Fluit, op welke hij groote voordeiïngen maakte, voornaamlijk in adagio. Hij had eenige kunde van de generaale Eas, en van componeeren; Hij ftelde zelf eenige Aria's, eenige Concerten, en meer dan honderd Solos.

Over tafel vertoonde hij zich het opgeruimde en vergenoegdst; hier bragt hij alle zijne levendigheid, boert en vrolijkheid tc berde. Hij fprak meest alleen , en vertelde gevalletjenscn bijzonderheden van Keizers, Koningen, Vorsten en bijzondere perfoonen, welke zo dikwils herhaald werden, als een nieuwe gast, of iet anders 'er aanleiding toe gaf, of de Koning 'er weder aan dacht. Hij fprak over allerhande onderwerpen, als over Staatkunde,Gefchied-,Krijgskunde en Godgeleerdheid, (om met dezelve te lagchen en te fpotten;) ook van Geneeskundige zaaken, en onSanmerklijke kleinigheden. Hoe langer hij aan tafel zat en dronk, hoe minder ingetoogen hij was, en ten laatften werd alles heel natuurlijk uitgedrukt, maar in 't Fransch, want dat fprak hij geftadig, en die van de gasten in deeze taal geene vlugheid bezat, luisterde maar toe. Hij onthaalde zijne gasten heel wel, doch als 'er één gelegenheid gaf, om hem voor fpot te houden, werd deeze gelegenheid fluks aangegree« E 3 penj

Sluiten