is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel-geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des N. Testaments. I. dfdeeling. 761

lijk gelegd hadt, met oogmerk, om, na het aflopen van den Sabbath , de balfeming met meer zorgvulheid te verrichten , waartoe zij < ook, den Sabbath, volgends het Godlijk gebod, gevierd hebbende, zaturdags 'savonds, de fpecerijën kochten. (*)

Maar Jesus vijanden waren niet gerust. Zaturdags avonds, toen de Sabbath voorbij was, kwamen eenigen van hun bij Pilatus, cn humie bekommering te kennen gevende, dewijl Jesus, dien zij een'' bedrieger noemden , gezegd hadt, dat hij, na drie dagen, weder uit de dooden zou verrijzen, dat welligt zijne aanhangers zijn lijk heimlijk wegnemen , en dan voorwenden mogten, dat hun Meester was opgedaan, verzochten zij van hem eene wacht, om het graf te bewaken, en dit kwaad, het welk nog erger zijn zou, dan al het andere, voor te komen. Pilatus , die zich niet verder wilde inlaten in deze zaak, ftondt hun de verzochte wacht toe, welke bij de Romeinen, gemeenlijk, uit 16 man beftondt, van welke 4 de wacht hielden, en beurtelings door 4 anderen werden afgelost. Met deze wacht begaven zij zich na het graf, waar het lijk nog in lag, en plaatften de wacht bij het graf, na den fteen, ter meerder gerustftelling, verzegeld te hebben, (f)

(*) Matth. XXVII. 57-61. Mark. XV .42-47. XVI. 1. Luk. XXIII. 50-56. Joünk. XIX. 38-42. (f) Matth. XXVII. 62-66.

Bbb 3

$• 39-