is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

4. De dofis verfchilt naar de kragt en verfchillende evenredigheid der ingehoude wezens.

5. De zwaarte van een ydere plaat, of koekje word door zommigen in de fubfcriptio van het voorfchrift bepaald,doch zonder vrugt: want de verdeeling der morfuli naar de zwaarte is byna onmogelyk, en om de geringe kragt van de inhoudzelen niet noodzakelyk.

Voorbeeld van een Voorschrift.

t IV, Magn. alb. Br. vj.

Pulv. cinnamom. Br. j.

Amigd. excort. in taleol. diff.

Condit. aurant. in quadrat. frufiu1a

diffecl. aa. Unc. j. Sacchar. alb. Unc. viij.

" "Saccb. aq. rofar. folv. ad confi/l. tabulandi coq., tune add. rcliq. atque effund. fup. tabul. lign. ad hunc ufum aptam , post réfriger. fcinduntur in confuct. form.

OvEa.