is toegevoegd aan je favorieten.

Manier om geneeskundige voorschriften voor te schryven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTSENÏJMENGK. SCHEIKUNDE. ia3

zevkm f.n twintigste hoofdstuk.

Over den phosphorus.

§ 20'. De phosphorus (phosphorus) is die hoogst brandbare zelfstandigheid, welke het eerst in de zestiende eeuw toevallig door brandt te Hamburg uit de pis (urina) ontdekt werd. Lateistelden kunkel , marggraf , en meer anderen , de bereiding van den phosphorus uit den urin op betere gronden, scheele leerde ons in 1769 den phosphorus uit het beenwezen der dieren vervaardigen. Naderhand hebben lavoisier en meer anderen , als ook davy , zich met het nasporen dezer stof onledig gehouden; doch hoeveel moeite men ook heeft aangewend, zoo blijft deze stof althans nog enkelvoudig, en is voor geene verdere ontleding vatbaar.

§ 2o4. In alle drie de rijken der natuur wordt de phosphorus aangetroffen ; doch het algemeenst is dezelve in het dierenrijk verspreid , niet in zijn' zuiveren toestand, maar in verbinding met andere stoffen , als met waterstofgaz tot phosphorischtvaterstofgaz, met zuurstof lot phosphorzuur, en deze laatstgenoemde verder met zuurvatbare grondlagen , en dat wel het meest met den kalk tot phosphorzure kalk (phosphos calcis) , waaruit de phosphorus thans het algemeenst vervaardigd en afzonderlijk wordt daargesteld, als zijnde de spoedigste, minst kostbare en zindclijkste manier van werken.

ï

§ 205.