Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[6] P S A L M XIV: 7. 5 9

Sion, van den rijkszetel des Mesfias — verwagten mijne moede ziele en mijn neergedrukt lichaam — hulpe.

Ach! wat zijn niet alle menfehen dikwijls geheel en al ijdelheid met hunne hulpe! — Ach! zend daarom aan uw lijdend en neergedrukt knie! hulpe uit uw heiligdom en onderfteuning uit Sion! Welk een balfem voor mijne gefcheurde ziel, dat ik weet en geloove, ik ben een vreemdeling, een pelgrim op deze aarde! Mijn burgerfchap is in den hemel, in de ftad des levendigen Gods —■ in welke geen onreine — geen die leugen lief heeft, en grouwelen bedrijft — ingaan kan en zal.

Zend mij hulpe uit Sion hulpe, die uwen

naam — o Erbarmer en Helper! openbaart en verheerlijkt; die mij heiligt geheel en al, door en door, opdat ik het kostelijk voorrecht erlange, dat ik — een medeburger der heiligen en huisgenoten van deze Godsftad worde. — Ik wil ootmoedig in het bidden aanhouden! Ach, dat er hulpe uit Sion kwame ! dat ik zeggen kan: Geloofd zij de Heer» want hij heeft mijn gebed aangenomen!

A5 7. PSALM

Sluiten