is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

irf VAN HET TWEEGEVEGT:

het Tweegevegt onbekend konde en moest zijn, Als ieder rechtvaerdig en eerlijk is , en eene goede opvoeding krijgt „ zoo kan het niet tot eene fchandelijke belediging toornen. Wij zijn met alle volmaakte menfchen en men moet zig gewennen om toegeevendheid met eikanderen te hebben (*> Kleine beledigingen, die niet onteerende zijn, moeten ons niet zoo ligt in beweeging brengen. Te vergeeven is edeler dan zig te wreeken, zoo dra men zonder fchande vergeeven kan. Dan is vergeeven de werking eener verheven ziel en alle edele handelingen der ziel zijn meer te fchatten dan die des ljghaams. Dikwijls is men dan flegts beledigd , als men denkt beledigd te zijn. Belediging uit overijling of onbezonnenheid moest door eene voor eerlijk verklaaring weder goed gemaakt kunnen worden ; hier zoude dan het geval zijn daarverftandige onpartijdige fcheidsmannen nodig zouden wezen; en dan zegt ci ctïr o, die wel niet ge vogten heeft, in wiens tijd ook het vegten nog niet in de mode was, maar die evenwel zeer wel wist wat tot de pligten van de edele menschheid behoort: het koomt, zegt hij, bij elke onbeleefdheid ook veel daarop aan, of zij uit eene haaftige oploopenheid*

die

(«) Paulum deliquh amkus,

Qimi r.ift concedar, nabeurs infuayis acerbus.

HORATIUSa