Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

VAN VUURIGE KOPPEN.

Even dus kan ook integendeel door veelvuldige ongelukkig geflaagde waarneemingen het levendigst temperament ter nedergeflaagen worden. Een jongeling , die den aanleg heeft om eenen -der vuurigfte helden te worden, kan verzaagd worden als hij het ongeluk heeft in zijne eerfte onderneemingen ongelukkig te flaagen. Een jong dichter zou misfchien eene genie geworden zijn, als hij niet bij zijne eerfte proeven door kwalijk gezinde leezeren befpot, veracht, of ter neder gedrukt ware geworden. En zoo zou menig dweeper of booswigt in het lieve Duitschland zig niet als een verlichte hebben kunnen toonen, als niet het meerder deel zijner medemenfchenyfcryajH pevus geweest ware.

Van beiden kan men ook bij de dieren waarneemingen doen. Men laate eenen jongen grooten hond, eenen vuurigen zwijnen - vanger, voor de eerfte maal door een groot wild zwijn jammerlijk gewond worden, zoo zal hij een flegte blode hond worden % Maar men laate hem in het begin enige maaien eene wilde zeug of een jong zwijn overmeesteren, zoo zal dit zijn vuur en kloekmoedigheid vermeerderen. Wonden zullen hem in het toekoomende niet meer affchrikken, maar hem llegts voorzigtiger maaken.

Het waar of fchijnbaar gewigt van den beweeggrond, waarom men zekere daaden onderneemt, kan een gevoelig hart ook oneindig vüuriger of heeter maaken. Hiertoe behooren eer, vrijheid,

va-

Sluiten