is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4<> VREESACHTIGHEID, BANGHEID, BLOHEID.

eene groote verandering in de voedende vogten voorgevallen, lh ziekten zijn dikwijls alle geneesmiddelen géftadig door vrees en angst onderdrukt geworden, tulpius. verhaalt de gefchiedenis van een' aandoenlijken mensch, die door het leezen van genees- en heelkundige! boeken gantsch krankzinnig geworden is. zimmermann voegt 'er eene diergelijke bij, die hij uit den mond van donald monro had, ■wiens vader alexander monro 'er ooggetuige van geweest was. Daar ftudeerde met hem Onder Boerhave een hijpochondrist, die zig, na elke voorleezing van boerhave, inbeeldde dat hij met de ziekte bezogt was, welke boerhave in de les behandelde. De inbeelding van deezen mensch was zoo fterk, dat men iedere reis ten minften iets van die ziekte, waarvan gehandeld was, in zijn lighaam befpeurde. Daar worden nog enige merkwaerdige voorbeelden van zimmermann aangehaald:

Men heeft blodaartige menfehen gezien, die zig van de eene ftraat tot de andere lieten afros» fen, en liever brood en eer verlooren dan hunnen degen uit de fchede te trekken. Het mogen meest phlegmatieke zielen geweest zijn.

§. V.

Geneeswijzen

Men moet zwaar, heet en zelfftahdig bloed geeven. Men moet eenen vrijen, maar kragti-

gen

ft / .''