Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• 24 Van de ziekten in onderfcheidene I. Boek,

na 14 of minder dagen gerede zyn ; maar „ vreemdelingen, vooral die uit drooge en versje fche lucht komen, zoo gemaklyk niet afges, raken. Naar mate de hitte van 't najaar u afneemt, en de koude grooter word ver,, andert ook de aard dier ziekte; want de uit„ wafeming der huid minderende, ftort de gal 5, zich meer op de darmen, en ontftaan daar uit J5 in 't laatst van September en in Ottober zware ,, en fomtyds bloedige afgangen , die hier te „ Middelburg echter nooit tot een algemeenen v roodenloop overgaan; zynde ik wel bewust, „ dat befmettelyke roodeloop federt 25- jaren, ,, dat ik de Praktyk hier heb geoefFend, ja federt „het begin van deze eeuw, volgens myn's ,, Vaders getuigenis , in Middelburg niet gejs weest zy.

„ In 't laatfte van Ottober komen er weinige a, nieuwe zieken , ten zy dezulke , die , van 3, de koorts herfteld geweest zynde, noch wel 3, eens inftorten; maar verandert by fommigen ,, in anderendaagfche koorts, die nu geen dub>, bele, maar enkele anderendaagfche koorts is, ,, waar mede velen over de ftraat gaan, of in j, derdendaagfche , die dikwyls den geheelen 3, winter aanhoudt, en door de vorst niet word 33 afgebroken; doch zyn er zulken weinige.

„ Voor dat de galziekte daar zy, klagen velen 3., reeds van walging en verloren etenslust; de ,,, tong is wit beflagen, de keel flymig, het wit 3, van de oogen geel, de lippen bleek, en het 9, water bruin. Die een goed glas wyn drinken,

„ dro.fi^

Sluiten