is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middel om Zeewater zoet te maaken. 327

den ketel of pot , moet ten minften vijf of zes duim boven het oppervlak van het zeewater zijn, opdat het zelve er niet tegen op kooke.

Laat ons onderftellen, dat een fchip, bemand met agt koppen, op zee in nood is door gebrek aan water, en dat de ketel waar in de kóst gekookt wordt, vijf en een halve Gallons [d. i. zestien en een halve Mengelen] vochts houdt, zijnde deszelfs wijdte twaalf duim in middellijn; dan kan men door de volgende eenvouwdige handgreep, met behulp alleenlijk van een' theeketel , een musket, en een vat, alle drie uuren één Gallon versch water, dat is een pint voor ijder man, bekoomen.

Vijl het handvatfel of de ooren van den theeketel af, en zet den theeketel het onderfte boven , in een gat tot dat einde in het dekfel van den koperen ketel gemaakt , dan zult gij eenen volmaakten distilleerhelm hebben. Neem de loop van bet musket uit de bad, fchroef er de broekpen van onderen af, en fteek het door twee gaten, daar toe tege'n over eikanderen ia de zijden van het vat geboord, doch een weinig fchuins , om het gedistilleerde water te doen afioopen; ftop vervolgcnds de gaten van het vat, rondom de loop, digt toe, en vul het met zeewater, zoo hebt gij een koelvat om den ftoom te doen verdikken. Om nu de distilleering in 't werk te ftellen, moet men de pijp van den theeketel fteeken in het boveneinde van, de loop van het musket, en alle de openingen waar door de ftoom zou konnen uitvliegen, digt tocX 4 ftop-