Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Hoofdwonden. 31

Wonden van het bekkeneel met ontbloting van het been, zonder merkelyke kneuzing of verbreking , kunnen zonder aficheiding van been genezen: de wond word op het nauwkeurigfte gefloten en met een wiek in 7ï»f$f Myrrh: Maftkh: of Succ: gedekt, en zeer zeldfaam verbonden. — Veele hoofdwonden met aanmerkelyke ontbloting van het cranium heb ik aldus , zonder aficheiding van been , genezen : voornamelyk is dusdanige fpoedige genezing te wagten, wanneer de wond door een fcherp fnydent inftrument, mes of fabel, is toegebracht, en de lucht, door het zeldfaam ver. binden, geweerd word. — Maar wanneer het ontbloote cranium eenigen tyd aan de lucht is blootgefteld , zo dat de vogten in de oppervlakte van het zelve ftollen, dan woi d dezelve oppervlakte droog en gaat ter verfterving over, zo als uit de verandering van de kleur duidelyk blykt, wordende eerst bruin, daar na geel, eindelyk zwart en geheel droog.

Ter genezing van deze hoofdwonden , die met ontbloting van 't been gepaart gaan, hefteed de Natuur fomwylen veertig dagen om d? zigtbaare affcheiding daar te ftcllen. — Geestig komt de konst hier de Natuur te hulp, borende met een driekante priem of perforative Trepaan veele gaatjes door de aangedaane beenbladen tot in de levende vaten. — Uit deze gaatjes ziet men reeds den derden of vierden dag vleeschbeuvels te voorfchyn komen, die zich fomwylen onderling zo vereenigen, datzc een nieuw beenvlies over het ontbloote heen weven en dus de affcheiding voorkomen.— Maar indien het been te ver is aangedaan, om.

zon-

Sluiten