Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods wraakroé zal dit Land verdelgen, „ Niets blyft ter nagedagtenisf' ftaan : „ De Zéé zal flapend' u verzwelgen: „ Ge ontwaakt3 cn zinkt ïn d'Oceaan.

„ Een Kadix Schip, bevragt met vrugten, 5, Zoekt Haven-dok; maar ziet geen Reê! „ De Stuurman trilt, loost naarezuchten! „ Zeilt verder, — maar — vindt niets dan Zéé.

„ Hy roept"; Ja,'k meende eeaGaé te omvangen, „ Een Kroost te zien waar in zy leefd; „ Zag ik ze eens; met ziet hy ze hangen „ Aan een' verdronken boom, — en fneefd',

m

„ Zoo'n aklig Lot isu befehooren,

„ Wen gyverfmaad, myn liefdeles;

„ Ontroerd niet! wilt myn' raad flegts hooren:

„ Voor 'tl^tst'M hier zweeg uw Schermgodes,

' %W

Kom

Sluiten