Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

Geschiedenis van een

lofc, deze wekt den geest op, verfierd dien met bloemen , terwijl het vérftand 'er op zijn regte plaats is.

Eenige dagen daar na ftelde monval 'hem voor, om nogmaal een avond te gaan doorbrengen in het zelfde huis. Deze nam zulks gereedelijk aan. Aangemoedigt door de wijze, op welke hij 'er ontvangen werd, aangevuurd door de tegenwoordigheid en den glimlach van de beminnelijke florimonde, verhief bij zijn toon in het gefprek; want anders was zijne ziel kalm en ftil, en bezat in den grootften drift eene zekere bedaardheid. Monval zette hem kwaadaartiglijk aan, en wikkelde hem in den twist; hij liet zich daar op met nog meerder drift, met meerder welfprekenheid en vrijheid hooren dan de eerfte keer. Bij dit tweede bezoek, uitte, hij openlijk cle grondbeginzels, aan welken hij gehegt was, met de onachterhoudenheid, welke uit eene inwendige overtuiging voortkomt. Florimonde, hcusch en vriendelijk, begunftigde dien gloed en gaf een wenk van goedkeuring aan elke trek, welke haar vleide. Van dat oogenblik af bij haar toegelaten, en zelfs van haar gelief koost, verliepen 'er weinige dagen dat zij geen bezoek ontving van jezennemours, en de vrijheid, die hij 'er genoot, ontwikkelde allengskens die natuurlijke vrolijkheid , welke zijne rampfpoeden zoo lang in hem verdooft hadden.

ZES-

Sluiten