is toegevoegd aan uw favorieten.

Optelling der grootte, landlijke ligging [...] enz. van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen in Asia, Afrika en Amerika, en derzelver eilanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 Geografifche Bijdragen.

Sr. Thomas — is 6 zeemijlen in den om. trenk. De voornaamfte ftad is.

Brandenburg—dus genoemd naar de Brandenburgers, die eertijds hier handel dreven.

St< jan _ het levert jaarlijks aan Europa 20 tot'30000 oxhoofdenSuiker, ieder op 1000 ponden gerekend.

Ver noord waards op, in de Noordzee, bezit de Koning van Deenemarken: de Eilanden Ysland en Groenland.

Ysland — werd in het jaar 980 ontdekt, en bevat 2875- vierkante mijlen en 4^000 menfthen. Onder de voornaamfte artikelen van Koophandel behoort de Dons , of pluimen van wilde ®anzen , waarvan de inwoonersjaarlijks ijootos 2000ponden uitvoeren. Omtrend 84 mijlen van Ysland liggen de Farcëifche Eilanden , van welken 'er 17 door 47°° menfchen ' bewoond worden.

Groenland - de voernaanfte producten van ditzeerkoude land zijn: Zeehonden , Traan en Pelterij. Het getal der inwooners is, ie-

dert