is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgeleezene verhaalen. Ter verbeetering. Van het verstand en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8<5 DE VOORBEELDIGE RIJKE.

Karei te onderhouden : ik zal mij nooit aaa dit verlies gewennen, zeide hij geduurig, Het is, als of ik hem daar nog aan onze zijde zie ; hij moet fiu wel groot zijn'. . De moeder ftierf, gelijk ook verfcheiden van zijne kinderen, de anderen die overbleeven, gingen verre van hunnen vader hun elendig leven voortfleepen. Hendrik veranderde dikvvils van woonplaats, doch niet vanomftandig^ heeden,enhij bezweek, doo werken en jaaren verzwakt en afgemat, onder den last van fijnen arbeid.

. Hij putte water aan het fontein, in de ftraat van Richelieu, een verwarring van rijtuigen, noodzaakte een prachtige koets ftil te houden, een Liverijftoet van drie of vier onbefchaamde Luijaards toonde de grootheid aan van hen, die in de koets zaten, vanhen, die van het gemeen met een wreevelig hart, als tot het geluk geboorente zijn, befchouwd worden: inderdaad drie perzoonen vorftelijk gekleed vestigden de oogen van dit volk, welke heden van hunne foort naauwlijks aanzien. De goede Hendrik befchouwde hen ook, bij zich zeiven zeggende; zij zijn wel gelukkig! Te':"