Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE VERHANDELING. 223

iiaatnfte mannen van de Stad; kort hier op verfcheen hij zelf; het volk ontfing hem met eerbied en verwagting. Hij kwam in de openbaare vergaderplaats door eene gewapende bende verzeld , en verklaarde aan bet volk welke

wetten hij voorneemens was intevoeren ,•

zij wierden ingevoerd, en, niet tegenilaande alle de hinderpaalen die zig bij het volk opdeeden, bezwooren en aangenoomen. lijcurgüs wilde zijne wetten niet in gefcurifc hebben en zeide: „ Het is genoeg indien zij, in aller harten zijn ingeprent!" hier in flaagde hij ook zoo volhoornen , dat Lacedemonien door middel van dezelve, op geheel griekenland eenen zodanige invloed verkreeg, dat het verbond der amphictijonen volllrekt naar haaren wil beftuurd wierd; en dit niet alleen , maar verwierf ook zülk een overwigt, boven de andere flaaten van griekenland , dat al derzelver bedrijven geheel van haare wenken afhingen.

Het hoofdJoelwit der wetten van Lijcuticus was den ftaat tot een gemeenebest te vormen, alwaar de koningen niet anders waren, dan de voornaamlle overheids perfoonen, die enkel de macht hadden , om de leegers te gebieden , en in den raad voortezjtten. Dien

raad

Sluiten