Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN.

Jtortduurend en zoo Onverivagt dikwils Eyndigend- L<?m?fz,hetgeringfte toe te brengen ten nutte van de Mindergeagte Leeden der Maatjehappy.

Betreffende de Inge wzevenegebeurteniffen ,meer dan een deel zaldenOpmerkende onder de Oogen vallen: 't was ook tot een Jangenaam verfchikt voor den Leezer, zynde \Onderwerp voor de meefle droog, 't Befchouwen der Ziektens, is althans voor den Gezonden meerendeels Droevig', Een fervroolylend verhaal dat Verbeetering bedoeld, zal verantwoording vinden by hun, dieBezeffen dat Norsheid, en Goede Zeeden zeer verfchillende zaaken zyn.

Schoon aan óeEgtheid dkr Verhaalen wynig geleegen is, ontbreekt liet egter die onlangs Voorgevallene aan geen Getuigen: Zy die hun geval vermeld vinden , hebben geen Reeden, om daar over geraakt te weezen. Voorts zal den Schryver, zyn Jr-

beïd

Sluiten