is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe nuttige algemeene huys apotheek, voor den burger en landman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 HUIS-APOTHEEK

of op zig zelfs, zoo dat ze elk alleen ftaan , of gelyk wel meeft plaats heeft, met meenieten? by elkander: deeze Puyftjes9 oo^enbaaren zig doorgaans aan de Handen , ft Aangezigt; de Dyen , en Liezen, ook wel op de Rug, of elders ; welke dan aldaar ëen zeer Pynelyke jeukte verwekken: aize gekrapt worden, Loopt 'er een zeer Jcberp font, uyt, 't welk opdroogende een Korjt verwekt, die allengskens Affchufert , en daar meede is 't geneezen.

Zoo dat deeze zweertjes gants geen Jwaarigheid in zig behelzen, dan & zoo /erre ze uyt eene onzuyvere, Brandige, Scherpe, Bloedsgepidheid vloeijen, gebruykt men een der voorengemelde Bloedzuyverende Muidelen. Of men neemd Paardenbloemen, Conyne Latouw, Bernagie, en Kervel van elks een handvol, gekookt op een mingel waater doet men in 't doorgezygde nat, een nait vierendeel loods Bergzout, Waar van men driemaal daags een glasvol gebruykt Or men neemt Cremortarter een onc,. verdeeld in agt deelen , neemende men hier van om de andere dag een agtfte gedeelte in, s avonds naar Bed gaande.

Plyfters zyn hier doorgaans naadeehg: men dekt deeze Sweertjes, met oud fchoon Linnen voor de Lugt; en 't Bloed gezuivert

zyn-