Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R.ECITATIVO.

eiligdom, daar Febus lievelingen, Op hoogen toon, hun beurtgezangen zingen, En wierook ofFren aan de Goin, Wat is uw luister fchoon! Nu gy wéér, in deez' vrye ftreeken, Het fiere hoofd om hoog moogt fteeken, Nu blinkt, daar u dit heil verfcheen, Uw glans nog fchooner dan voorheen.

Sluiten