Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 DE ZILVEREN BRUILOFT,

iodewïk.

De bewustheid van groot gehandeld te hebben omtrent een arm mensch , zonder te vraagen wie hy was.

pauline.

Blyf liever en wees blyd met ons.

lodewyk.

Dat ben ik.

pauline.

Zelden. Somwylen fchynt ge u wel te vergeeten, maar eer men 'er om denkt, ftaan u de traanen in de oogen.

lodewyk.

Ik klaag niet.

pauline.

Des te erger, wanneer gy klaagde, zoude men u kun. nen helpen.

lodewyk.

Ach neen!

pauline.

Of toch u troosten.

lodewyk.

Ook niet.

pauline.

Hebt gy dan geene hoop ter waereld?

lodewyk.

Geene.

pauline, ernftig* Lodewyk — gy hebt toch geene misdaad begaan?

lo-

Sluiten