Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSP E . L. 25

posert.

Die kaerel houdt zo kleene banken en is een onvoorzichtige kaerel; by my heeft die fchobbejak zoo omtrent tienduizend daalders gemaakt, heeft zoo voor fchoolmeesrers en barbiers 'bank gehouden, die dan altemaal —■ (.Hoest en lagchf) maar dat is echter ignobla — zoo als ik zeide, hy is onvoorzichtig en —

baron.

Laat dat weezen. Hoe wilt gy my helpen?

posert.

Daar koom ik op. Ziet gy hebt eene mooije vrouw» (Baron flaat op.) Wut is't?

BARON.

War moet myne mooije vrouw! by God! ik werp u het vengfter uit, ellendeling!

posert hoest.

Wel, wel; Ik meen maar zoo , gy zyt van uwen kant een prefentabel kaerpl, en zoo als ik nu gezien heb, een kaerel, die durft. De geruïneerde fpeelers krygcn altemaal eene desperate hardnekkigheid,.— die dan louter contenance wordt.

bar o n.

Verder!

posert.

Ik gaa nu van hier naer de baden , daar hebben Wy geestig, galant, afgerichr volk nodig. Hier — hebt gy afgedaan. Wanneer ge medegaan en elders de plaats van Aaron wilt vervangen —

B 5 BA-

Sluiten