is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P L IJ S P E L. 50

karel, aij'n' hoed in de oogen trekkende. Ja, gewis zal'ik hem volgen ; (ter zijde.) en tegen zijn wil en dank — ik zal wel zorgen, dat hij niet vecht' — kom, 'k vlieg naar de Elizeefche velden — ik hoop dat . . . maar . . . ik zal niet alleen gaan.

VEERTIENDE TOONEEL.

pauline, marton. pauline.

Heb gij gezien , hoe bleek hij was, toen hij ons verliet? ik vrees dat die man, dien hij bedreigde

hem een' kwaaden trek zal fpeelen gelukkig,

dat het alleen om geld te doen is — mijn Oom heeft den Heer de Franville moeten fpreeken, ik hoop dat hij ... hal daar is hij.

VIJFTIENDE TOONEEL.

d'orval, pauline, marton. b'o r v a l.

Wat nu ! moet ik u hier komen zoeken? — waf duivel doet gij hier?

marton.

Wij hoorden eenig gefchreeuw, en zijn toegefchqten: gelukkig was 'er niets te doen, gij ziet dat wij alleen zijn ; wij gaan weder naar onze kamer. d'o r v a l.

Ik kom van de Franville, doch vond hem nie£

t'huis,