Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerlei fijne vfugten oplevert;^ want hl plaats van millioenen mijten, welken men natuurlijk uit dezen grond verwagt zoude hebben, bragt dezelve alle foorten van perfiken, abrikozen, en duizend andere allerfmaaklijkfte vrugten, welken wij niet kenden, voord. De bomen, welken van eene verbazende grootte waren, waren vol met vogelnesten , onder andereu van een ijsvogel, dat boven alle befchrijving groot was, ten minften vijfmaal zoo groot in deszelfs omtrek als de koepel van de St. Pauluskerk te London, en gemaakt, gelijk wij dit op nader onderzoek bevonden, van de grootfte bomen, welken ik ooit gezien heb, die zeer kunftiglijk in elkander gevlogten waren : in dit nest waren ten minften, Gaat mij wel bedenken , want ik zou niet gaarne iets vergrooten) vijfhonderd eieren, en ieder ei was zoo groot als een gemeen oxhoofd, wij konden dekjongen er in zien en hooren piepen.

Een

Sluiten