Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen Exemplaren zullen voor echt gehouden worden, dan die door den Secretaris van den Schouwburg der Bataaffche #^2/^eF)onderteekend zyn»'

Sluiten