is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundig tydschrift of verzameling van verhandelingen en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 79 )

te haten overgaan : men ziet als dan de etter , hoe goed zy ook was, dun fcherp en rotachrig worden. De koorts volgt en vermeerdert daar op, en de lyder bezwykt in 't kort. Dan, zomtyds heeft de natuur geen kragts genoeg, om zelve de doorbraak te bewerken, als dan is het nodig haar ter hulp te komen.

De verdwyning of de fpoedige terugvloed van de etter uit deeze gezwellen onder het bloed, is niet altoos een flechte uitgang; ten minften zoo de verplaatzing niet naar de hersfenen, de longen, de leeverenz. gefchied.Over 't algemeen is'er van deeze terugvloeijing onder't bloed minder te vreezen, dan wanneer de ftof zich in de plaats waar zy gemaakt word blyft onthouden. De etter opgeflurpt zynde , kan zich onmerkbaar ontlasten , het zy door de uitwaasfeming, door den floelgang en zelf door de pis, indien zy haar vryen loop weer hernomen heeft. Men kan vermoeden dat deeze verdwyning plaats heeft, wanneer, na wel bevestigde tekenen van ontfteeking en verzweering der nieren, alle de toevallen die daar van afhangen verdwynen, zonder dat zy eenig teken van eindiging vertoonen, waar van wy hier boven gefprooken hebben.

Zo de kragten van den lyder niet verminderen, is het voorzigtiger om niets in de levens- en geneeswyze te veranderen ; maar indien hy verzwakt , en dit van een bedorveD vochtgeftel afhangt, moet men zyne kragten onderfteunen , door het gebruik van de vermogendfte hartfterkende, openende of zweetdryvende middelen, en eindelvk de geneeüng bepaalen door de zagcfte, matig beftierF % dei