is toegevoegd aan je favorieten.

Heelkundig tydschrift of verzameling van verhandelingen en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

eene genoegzame kragt gebruikte, om den voorarm agteröver te doen kantelen, in een tegenga fielden Hand, als waar in het geweld hem gebragt en verplaatst had. .In dit denkbeeld wierd men niette leur gefield; want zoo dra de beeneinden een weinig verwyderd waaren geworden, herplaatften zy gemakkelyk. Aanftonds was het Kind zonder pyn, het lid kreeg zyne natuurlyke geftalte, en beweegin- wederom zoo onbelemmerd, als ^66r dat net ongeluk gebeurde. Uit vreeze voor eene volgende zwelling, lag men om het deel compresfen ,nat gemaakt in gekampherden Brandewyn, bevestigd met een los verband; dan, 'er volgden geene toevallen. ,

III. Waarneeming. 5 Maanden daarna kreeg de Heer -Default een Kind van twee jaaren onder zyne behandeling, met het zelfde ongemak, alleen met dat onderfcheid, dat de oorzaak van het zelve niet bekend was: hy herftelde deeze ontwrichting als de voorgaande, en zelf met meerder gemak; men ftelde dezelfde middelen in 't werk, en het fucces was ook het zelfde.

IV Waarneeming. Een Schipper, oud 40 jaaren, eene fchuyt willende tegenhouden, door middel van een touw het welk hy om een paal floeg, wierd deszelfs arm geweldig vóórover gedraaid; hy gevoelde aanftonds eene hevige pyn, die zich tot aan den fchouder toe uitftrekte, en die vermeerderde wanneer hy de hand vóór- of achterwaards wilde draaijen. De Heelmeester die den Lyder het eerst zag , kende deeze vóórwaardfc ontleeding van het Speekbeen niet; en behandelde het ongemak als eene verwringing, geduurende