Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blijspel, eerste Bedrijf. 47

I NlMWALD.

Zouden wij wel beter Prefident kunnen vinden ? Eleonora, {hare oegen op dh tafel faande.) Och 1 Dokter! daar had ik haast iets vergeten.

NlMWALD.

Wat?

Eleonora. Kijk dat boek eens, welk mijn man op de tafel heeft laten leggen.

Nimwald, (naar de tafel gaande en bet boek in de band nemende.) Wat zie ik? De Astrologie!

Eleonora. Waarfchijnlljk heeft hij zich willen overtuigen, of men door middel van de Astrologie in (iaat zij, het einde van een mensen vooruit te weten. Dit boek moet hem echter niet bijzonder bevallen zijn , anders had hij het menschlijker behandeld.

NlMWALD.

Ik ken dat boek. Reeds op de eerfte bladzijde wordt gezegd, dathetgeftarnte op het planten — en dierenrijk een onloochgenbaren invloed heeft, en dat men, door naauwkeurige waarnemingen , zekere regelen heeft ontdekt, door welken men het noodlot der menfehen vooraf bepalen kan.

Eleonora. Ha! ha! ha! Hij had geen beter boek kunnen

tref..

Sluiten