Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epidemifche Zinking'Koorts. 15

van 1737 te Breslau en andere plaatfen in Silesien door Pauli, blykc het, dat dezelve haaren oorfpronk aan eene byna algemeene overftrooraing daar ter plaaife fchuldig is. Dit beveiligden ook de verfchynfels, welke deeze Ziekte vergezelden (s).

Eindelyk zegt van Bergen: dat het niet anders zyn konde, of het zeer veranoierlyke Weêr moeft verfeheidene foorten van Ziekten voortbrengen (O-

ï 7-

By deeze Waarneemingen der Luchtsgefteidheid in voorgaande Catarrhale Epidemien, %. 6. als zoo veele beveiligende Proeven, welke de oorzaak deezer Ziekte in den Dampkring $. 4. plaatfen; zullen wy de onderfcheidene berichten voegen, welke van elders, over de Luchtsgefteidheid in de eerfte Maanden van dit Jaar, tot ons zyn overgekomen, en van tyd tot tyd in de Nieuwspapieren en Tydfchriften zyn gemeld geworden.

Wy

(O Ibidem. Obf. LXVI.P. 248.

f>) Ntv. AS. J?hyf. Mtd. Mt. Cur. Tm. II. Obf. XLt.

Sluiten