Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en BIJGELEGEN RHIJNLANDEN. .23

tijtjen te zijn: ik zag verfcheiden maaien kooplieden in koffij en fuiker, of zogenoemde fpecerijhandelaars met de franfche kroonen, louis d'ors en carolinen fpeelen of het dubbeltjens waren, daar hunne crediteuren in Holland, fomtijds een jaar naar derzelver geld moeten wagten. Nu en dan werdt 'er door eenige Brongasten extra Bal gegeeveu op de groote zaal in het logement de Adelaar , waar op de Beau Monde uit Wisbaden , en uit de overige Bron- en Badhuizen, genoodigd werdt, het welk gewoonlijk zeer genoegelijk en vrolijk afliep.

De wandelwegen rondom Wisbaden zijn niet zeer menigvuldig en veelal ongebaand , gelijk dat in bergagtige ftreeken niet wel anders, dan met groote kosten, mooglijk is. Buiten de Had waren ook geen huizen waar men een glas wijn kon drinken en zich eenigzins verlustigen: alleen hadt men, een klein half uur gaans aan de oostzijde van de ftad, een tamelijk groot en welgebouwd boeren woonhuis op een berg liggen, het welk de Geistplatz werdt genoemd en waar van de bevvooner aan de wandelaars wijn verkogt en ook wel de goedheid hadt water te kooken, indien men zelve de thee of koflij mede bragt, de Bron - of Badgasten maakten gewoonlijk des naamiddags te famen partij om daar heen te gaan; men zat als dan op een boven kamer, van waar men het heerlijkfte en uitgeftrektfte gezicht heeft, dat men zich verbeelden kan. Over het op en neêrgaande gebergte dat met veldvrugten en wijn beplant was, B 4 zag

Sluiten