Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$0 r-ESCHRIJVJNG DER RIJKEN EN STAATEN,

III. Het oostelijk geb:ed (Riviera di Levante") , en daar in de Landfchappen Sarzane, een Bisdom ; Bragneto , een Bisdom ; Ropallo , ia Vogue , la Spizza Torreglia.

De voornaamfte lieden , welken men in die oorden aantreft , liggen meest alle op een' rij nevens elkander , langs den oever der zee , westelijk van Nizza af tot Cabo di Venere , ten oosten des Genueefchen gebieds , toe. Wij zullen ze hier elk kortelijk noemen , en het merkwaardigfle 'er van aanftippen. Zij zijn dan :

1. Nice of Nizza , 't welk den tijtel van hoofdIlad eener Graaffchap voert. De naam , die van het Griekfche woord Nike , 't welk overwinning betekent , afdamt , werdt haar door de Marfiliërs, die deze dad geflicht hebben , naa dat ze de Liguriers of Genueezen verwonnen hadden , gegeeven : zij is dus eene volkplanting der Marüliërs, die vervolgends ook hunnen naam aan de Franfche zeedad Marfeille gegeeven hebben, geweest, en heeft vervolgends tot het nabij gelegen Graaffchap Provence behoort ; doch is eindelijk onder het gebied van den Hertog van Savoijen geraakt. In de dad zelve treft men veele Romeinfche oudheeden , amphitheaters enz. aan , en vier mijlen van dezelve is de bekende zeehaven Villa Franca gelegen.

2. Monaco , de hoofddad , benevens Roccabnine en Mentone, in het Prinsdom Monaco.

3. Final, in het Markgraaffchap van dien naam , een klein deedjen , voorzien van eïn derk kasteel.

4. Ma-

Sluiten