is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welken den rhijnstroom omringen. 227

van den Kerkhervormer, Doctor martinus lut he rus, beroemd geworden is.

Het Huis van Saxen - Weimar bezit 'er de Hertogdommen Jena, Weymar , Gotha en Eifenach. I

Het Hertogdom Saxen* JVeymar , heeft deszelfs Hoofdftad van dien naam aan het riviertjen de Urn, in een dal liggen ; de Stad is klein, niettemin verdient ze befchouwd te worden, uit hoofde van de fraaije Boekerij , welke aldaar in het nieuwe Slot, waar aan Hertog wilhem IV. in 1651, den grond lag , geplaatst is geworden ; benevens een Naturalia- en Munt - Kabinet , en fchocne Schilderijen Gallerij. In de Slotkerk ziet men twee prachtige Begraafplaatfen. Het Oude Slot is 'er ook nog. Voords is de Ernestijnfche School , of Gymnafium Ernestinum alhier, door Hertog willem ernst, in 1712 ingericht, alöm beroemd.

Drie mijlen oostwaards van Weimar, en dus buiten het beftek onzer Kaart, ligt, aan de Rivier de Sala , het kleine fteedjen Jena, 't welk door derzelver Univerfiteit, aldaar door Hertog jan f r edrik van Saxen, in 1548, gefticht, en door een zeer fchoon Kasteel , 't welk de refidentie der Hertogen van Saxen - Jena is . verdient bezichtigd te worden.

Het Hertogdom Saxen - Gotha, is beroemd door deszelfs fraaije Hoofdftad Gotha , aan het Riviertjen de Leine gelegen , welks water, met groote kosten, door Hertog ernst, door al de ftraaten in canaalen of graften heenen geleid is. De twee Hoofdkerken, het Hospitaal, Cadettenfchool, KlokP 2 en