Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 de JONGE REIZIGER

meester dit opzettelyk zo heeft vervaardigt, om het als een kunstduk te doen aanmerken. — Te Pha in Italien,zo ik meene.is een voorbeeld van nog veel grooter helling eens toorens.

Men vindt in deeze kerk verfcheidene zeer fchoone tombes, en een buitengemeen aantal wapenborden. Die van den grooten Pieter Pietersz. Hein, wiens overwinningen en vooral die op de fpaanfche zilvervloot, een ydet bekend

zyn, is een der voornaamde. Hy was

te Delfshaven geboren, van arme ouders, maar door zyn moed,beleid en aan het Vaderland beweezene dienden, tot den rang van Admiraal bevordert. Zyn beeldtenis van wit marmer

legt onder een verhemelte van zwart marmer door vier colommen onderdeund. — Deeze •zyn van de dorifche orde, het verhemelte pronkt met een frontespis, waar in het wapenfchild van den Held, en op de hoeken een aard-en hemelglobe. De matras waar op de Held verbeeld

wordt te rusten, is overheerlyk van wit marmer gebeiteld. -— Een zwarte toetdeen achter aan in de tombe geplaatst, bevat met gouden letteren, een zeer uitvoerig latynsch graffchrift, dat hem behooriyk vereert.

Een tweede zeer fchoone tombe is die van wylen Mevrouw Elifabeth Mor gans, geboren van Marnix, bekend onder den naam van ongeboren

vrouw-

Sluiten