is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND. 121

uitwyzen. Van binnen is zy fraai, pronkende op twee ryen pvlaaren van eene ongemeene hoogte. De geftoeltens zyn zeer goed, en m';n

vindt'er verfcheidene met yzeren hekken afgefcho-ten grafkelders, waar van byzonder uitmunten, die met eene grafnaald van een fraaije ordonnancie vercierde tombe, des Heeren Philips van Almonde in den jaare 17n overleden, hy was Admiraal van Holland. —— De daaraan in fchoonheid volgende is die van den huize van den tleere van 'Leiden. Voor 't overige hangen hier fraaije Wapenborden, gedenktekens van de Watergeuzen, en van hier onder de v, rpanding overledene Engelfche Officieren. Aan heteinde tegens den toren is een orgel, doch het dacht my te klein, in evenredigheid van 't gebouw der

kerke. De tooren is een zwaar gebouw

van een aanrrerkelyke hoogte, in dezelve hangt een redelyk klokkenfpel en uurwerk.

De overige hier zynde kerken, zyn van weinig aanbelang, zy worden genoemd de Maarlandfcbe, de Gastbuiskerk, de fVal/cbe, Remonjlrantfche en Roomfcbe. — De twee eerfte worden niet gebruikt.

Handel is hier weinig, uitgezonden in de Meekrap, en de Graanen welke 't land van Voorn opleevert.

H 5 Dat