Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND. 29

vinne van Holland, nam'het die Geestlyken Ao. 1348 af, en voegde het aan deeze Provin» cie, gelyk Karei van Bourgondien, in 1470 omtrent het overig gedeelte verrichte. De

gelegenheid van dit eilandje, gaf niet zelden aanleiding dat men het tot eene verzamelplaats verkoos, wanneer men voorneemens was een landing te onderneemen, tegens deeze of geene nabuurige kusten of plaatzen. Dan ook hier om had het dikwerf, zo van de Westvriezen, als andere niet weinig te lyden. Byzonder hebben die van Kampen hetzelve, Ao. 14.20, deerlyk geteistert, en fchier geheel afgebrand. - Watervloeden, behooren mede tot de plaagen van deeze pas boven de zee verheevene buurtjes De Gefchiedenis meld byzonder van het jaar 1665, doch in de akelige nachten van 15 en ao November 1775 en l77^ was ner hierzekerniet minder akelig. Gy, myn vriend weet beter dan ik, hoe het toen a costi was, en kunt daar uit genoegzaam oordeelen, dat het hier tot den hemei fchreiend benaauwd moet geweest zyn.

Monnïkkendam, zo als gy weet, de zestiende der ftem in Staat hebbende Steden van deeze Provincie, en de vyfde van het Noorder-kwartier , legt aan de Goudzee, het water tuslchen de

vaste kusc alhier en 't eiland Marken.

't Water zeide my de Heer Hazewind, moet al

vry

Sluiten