is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND, in

dere Vergaderingsieden , op de ailerbeleefdfte wyze onthaald, en verzocht plaats te neemen, aan eene met lakens overdekte tafel, zo veele perfoonen, zo veele ftèsfche'ti ftu.: Jen op.de tafel, 'c geen my een weinig fchrik aan joeg, dewyl my de fmaak der Noordhollanders en het nuttigen van een enkel glaasje, niet onbekend was. Dan" myne vrees verdween welhaast tot myn ongeluk, dewyl de Heer Biefa met eene overredende toeipraak my verzekerde, dat men juist om yder de vryheid te laaten, hoe veel hy verkoos te lchenken, deeze mode, van elk eene eigene ilesch te geeven , had itïgevoefd: ——r— De avond liep rond in onderfcheidene aangenaame geiprekken, veelal de ftad betr ftende, en daaronder met weinig van de laatfte dagen, in welke zo hier als elders, ook de dolle pionderzucht, van een opgeruid en toomloos graauw

zyne woede heeft uitgeoeffend. Dan

fchuiven wy een gordyn voor deeze toneelen, die niet dan fmartlyke nagedachten verwekken, en de roenschlykheid, waar, hoe, wanneer en door wie zy worden aangerecht, altoos onteeren.

Wy geraakten aan het foupée; nieuwe flesfchen, met verzekering van dezelve vryheid. — By het defert wierd herinnert, dat ik 'er voor 't eerst als gast compareerde, en de binnenvader wierd gelast het kproosjc te brengen} dit is een

ma=