is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewijk van Seelberg; of De dwaalende wijsgeer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-59 LODEWIJK van SEELBERG.

* gen kunt grondvesten. De jonge Heer van hSEELBKRc heeft een doordringend verftand ; 9, hij tan fehielijk eene zaak bevatten; denkt „ regeïmaatig en behoudt dat geene , wat hij „ ééns begreepen heeft , in een geheugen, » '1€t welk weinige menfchen in dien graad be7i zitten; hij wordt bezield met eene groore „ vlugheid en rustlooze werkzaamheid, die het „ zeer belangrijk maakt , om haar altoos „ aan den gang te houden, maar ook de be„ hoorelijke paaien te ftellen, zo dezelve niet *iatigs kwaade wegen omdoolen zal: ik heb „ zulks gedaan, en hem, zo lang hij onder tt mijn opzicht is geweest, onafgebroken werk „ gegeven, en wel zodanig, dat deeze aanhou„ deude infpanning bij anderen misfchien van j, kwaade gevolgen voor de gezondheid zoude li geweest zijn; doch bij hem was het nood„ zaakelajk; werkzaamheid, bezigheden, daaden „ zijn het element, waarin hij leeft en zweeft: „ ieder zou door de ftrenge orde in de verdee„ ling van den tijd, waaraan ik hem gewend „ heb, een ftijve pedant geworden zijn; doch „ zijn temperament verzekerde mij wel degelijk, „ dat zulks bij hem niet te vreezen was, en, „ hoe zeer hij eindelijk ook aan deeze eenvor„ mige en regelmaatige leefwijze gewoon was, „ fpeelde echter zijn genie mij menigmaal zoda„ nige ftreeken, die genoeg te kennen gaven, „ dat hij, indien men het gebit, hem in den „ mond gelegd, niet met honig beftrijkt, en het