is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerryke verhaalen en zamenspraaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D e

B I L S LAG

OP DEN

HOUTEN BOK of BANK.

Uit de Handfchriftcn van Branko.

Een nog flerkcr jluk dan het voorgaande.

Dat Weidla, (de tegenwoordige naar» van Willem, in de Spitsroeden) hoe zeer hy ook verdiende gelukkig te worden, daar toe langs een zeldzaamen weg gekoomen was, daaraan twj'felde ik nooit: ja, ik geloofde langen tyd, langs den allerzeldzaamften weg. Nu eerst zints weinig tyds, weet ik met zekerheid, dat ik 'er te voorbaarig den hoogften trap van zeldzaamheid aan toefchieef.

Op een winterfchen avond genoot ik het bezoek van eenige myner gemeenzaamlte vrienden. De koesterende haart en een verwarmend glas punch maakten ons zo opge^ ruimd; dat wy langs hoe vrolyker wierden, hoe heviger het buiten woei en fneeuwde. Onze gefprekken waren egter van zulk een aart, dat zy geenerhande plaats, zelfs niet die der Kerk , ontheiligd zouden hebben; want wy fpraken over de zonderlinge aaneen-