is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Fredrik des tweeden konings van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treö&ik des T ff e e " i S*

m trekken. Dezelve was op eene zeer voordeelige wijse gelegerd»

De nederlaag bij Kollin maakte den Koning (*) voorzichtiger: hij wachtte zich, een hek aan te tasten, 't wehc hpogten en welbezette batterijen voor zich had. .

Hij bediende zich van een list, om den vijand Bit Zijne voordeelt fcmdplaats te lokken. So.ubise en hilburgshausp.n lieten zich door eene gemasqueerde te rugtogt des Konings, verleiden, om hunne posten re verbaten en hem natezetten.

Zij waren in het denkbeeld eene vlugten-te Armée te vervoloen, doch vonden den Koning, eer zij het vermoededen, in flagorde voor zich ftaan: en zo zag de 6 vanSiagtrnaandde half grappige fla.jbij Rosladi. Fredrik ftortte op hen in, nog eer zij 'er aan ko, den denken, om zich in-orde te fchaaren. De verwarring was alpemeen (f), en in den tijd van twee uuren was de «rehcele vereenigde Armée verftrooid.

De flinker vleugel wagtte den aanval niet eens af: maar zocht haar heil in de vlugt. De Franfchen, die beltciad waren, om met gevelde bajonetten in te.breeken wierpen door angst hunne gew.eren weg, en henen'over hals en kop zo veel zij maai' kouden (§). * Daar

\*~) La bataille de Collin avoit irffpirö plus dc prudence meDERic. Vie de fred. Tom. II. pag. «•

Cf Onze FrunfcU Autheur zegt Tom. II. pag. 47 a» de Kcizéfliike Regimenten Brctlacb en Trtutmansdorf dapperen wederftand boden, doch eindelijk voor de overmagr moesten bukken.

(§) lis jettérent leurs Armes , & prirent la fuite •* toutets jambes. Vie de ïHB. Tom. il pag. 49-