is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lkviii INHOUD.

twaalfde hoofdstuk.

Van de hel. . . • Bladz. ji

dertiende hoofdstuk.

Van de taal welke de engelen met den mensch fpreeken. . • • • j8

veertiende hoofdstuk.

Van de verfchillende toeftanden des menfchen na den dood. . 64

vyftiende hoofdstuk.

Van de over'ëenftemming des hemels met den mensch en alle voorwerpen der natuur. . 72

zestiende hoofdstuk.

Van den waaren Christelyken Godsdienst. 83

zeventiende hoofdstuk.

Van de Godlyke driee'enheid. . . 84

achttiende hoofdstuk.

Van den Verlosfer. ... 87

negentiende hoofdstuk.

Van de Verlosfing. . 94

twintigste hoofdstuk.

Van den H. Geest en de Godlyke werking. 99

een en twintigste hoofdstuk.

Van de H. Schrift of het woord des Heer en. 102

twee