Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I NAAMLIJST.

Ma. ADRIAAN van HEUSDEN,

RAAD IN DE VROEDSCHAP, OUD PRESIDENT BURGEMEESTER DEZER stad ; EN WEGENS DEZELVE GECOMMITTEERD IN HET COLLEGIE VAN HAAR £D. MOG. DE HEEREN GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND, RESIBEERENDE IN 's HAce , xS. x_ 1780.

HONORAIRE LEDEN.

BESTIERDEREN UIT DEZELVENC

Mr. Dirk Muller Masfis, Raad in de Vroedfcliap, mitsgaders Secretaris van de Weeskamer dezer Stad, 21. 12. 1785. Is aangekomen 26 6. 1792.

Mr. W. P. Kluit, Hoofd-Commis der Posterijen, en Secretaris van Leiderdorp enz., 1. 6. 1790. Is aangekomen 11. 6. 1793.

LEDEN.

Francois Chodron, Lieutenant bij de Edele Manli af te Schutterij dezer Stad 3 14. 12. 1785.

Het

Sluiten