is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontdekkingen in de Zuidzee, en berichten aangaande de La Pérouse [...] opgemaakt uit sporen van zijne reis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ZUIDZEE.

331

danigheid. Ongelukkig ontbreekt het ons aan olie; maar wij hebben iets, waarvan wij meer, dan wij voor ons dagelijksch gebruik nodig hebben , maken kunnen, en wachten maar, tot dat onze molen, waaraan men tegenwoordig arbeidt, zal voltooid zijn.

De heer Bouard heeft met den here de Torribio enen tocht in het binnenfte gedeelte van het eiland ondernomen en op denzelven zeer belangrijke ontdekkingen gedaan. Wij kenden alle onze rijkdommen nog niet; dezelve zijn ontelbaar. Daar de uitweidingen, die ik ten dezen aanzien zou kunnen maken, tot de kruidkunde en natuurlijke hiftorie behoren, zal ik er op zijn plaats van fpreken.

Ons genees- en heelkundig fchool heeft reeds veertien jonge lieden, die zich op deze wetenfcbappen toeleggen. De heer Bouard, die er de Hoogleeraar van is, geeft er ook lesfen over de fchei- kruid- en proefondervindelijke natuurkunde. Daar is het, dat onze geleerden vergaderen onder befcherming der volkplanting, want wij hebben er een kleine academie van gemaakt.

Ook hebben wij onze aandacht gewend op den landbouw, als de eerfte en meest wezenlijke aller kunsten; en binnen twee jaren hopen wij zeiven wijn te hebben. Ons fchip, dat laatftelijk van de Kaap gekomen is, heeft enige wijnftokken mede gebracht met verfcheiden tonnen overfchot van uitgeperste druiven. Dit hebben Y 4 wrj