is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryvinge van het gebeurde ten tyde van den inval der Franschen in ons land, benevens de middelen van defensie, aangewend door [...] J.H. van Kinsbergen, vice-admiraal van Holland en West-Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H3 )

de Admiraliteit te Amfterdamy ten einde Hun Edel Mogende des goedvindende zich van deeze middelen zouden kunnen bedienen , om het nodige , aan de Schepen van hun resfort op de Zeeuwfche (tromen leggende , te doen toekomen.

De Ingezeetenen der Stad Delft, hunne geneegenheid getoond te hebbende om iets te contribueeren tot bezorging van ververfchingen aan de Militairen van den Staat ontvong de Vice - Admiraal eene Misfive van de Heeren Engelbert Paauw» IV. J. van Heemskerck , C. Overgaauw Pennis , J. Moofer, J. van der Mandelen te Delft, (welke zich met de dire&ie van zeeker Fonds tot dit Menschlievend voorneemen bepaald hadden gechargeerd) zynde van deezen hoofdzaaklyken inhoud: dat zy, in flaat gefield zynde eene en andere artikels, als bewyzen van hunne goedkeuringe en achtinge voor de Troepen te lande dienende af* tezenden, en geen minder belang (tellende in die geene, welke te waater dienende H ter