Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32 )

Jan Verfoeien. » • 24 Last*

Nardus Gouverneur. $ i 26 —;

Jan Gouyerneun i ♦ 26 —s

Pieter Bus. ; ; 3.2 —

Corneïis van den Bos. . > 28 —

Maarten de Bruin. . . 18 — Nog vier of 5 kleine Vaartuigen. Aan Houtersgat 2 Marktfchuiten , en iil

de Roofendaalfche Vliet, zoö men zegt,

is op het Schip van Keulenaar een gladde

laag gemaakt, en verfchanzing Sand-Zakken , voorzien met Gefchut.

C-opia.

B Y L A G Ë L\ L;

Extract uit het Journaal van den ondergeteekenden Lieutenant ter' Zee, aan boord van 's Lands Cannonneerboot N°. 1. in het Steuregat by Werkendam.

Woensdag 7 Maart 1793.

's Morgens ging de ondergeteekende niet

een

Sluiten