is toegevoegd aan je favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 ONTBINDINGEN

Derhalve ^ï+l^=l = 45*±J 324*4-36 810 + 0

i 324£ + 3S

243 H 4-18 b— 1 = 180 ö 4-20

243 bb 162b ; 21

3 11 ——

Sibb ; j4ènrr 7

a

3I =+= 9 ———— verg,

Zlbb — 54*4-"3J : 16

V ■

9b — 3 4

Dus b •■ .; |

41b -4- 5

en — =a=:*.

810 + 9 *

Bv gevolg (laan de tiende Termen der re/petlive Pro* grejjien aldus :

i + 9&=r 8^ de twee "chth. zyden. 14.9 c zz= iQ de Hypotbenufa.

CVI. VOORSTEL, tfg. 45.

Door den Opgeever, C. Breevilt e» J. van Heteren.

N. N. W. is 2 Str. bewest. het N; dus de ^NCB = 22° 30'. N O. t. N. is 3 Str. beöolt. het N; en dus ^NC ü= 33°4j'. Deeze twee hoeken te faamen geteld, bedraagen dan 560 15'=. BC D.

Verders is ^5 N C Ü z ; Z D C , dat is 3 Str. bewesten het Z.; en^WDB is 1 St. bezuiden het W., dus is.

«£BDC