Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VOORSTELLER èns. 4at

Het zal derhalve voor iemand , die in het iomtneeren der SVrttt eenigxints gevorderd is, niet moeijelyk zyn Om de overige Formulae, die wv gefteld hebben uit de eerfte bekende Fqrmula afteleiden en de wet, Volgens welfce de Coëfficiënten in de aster-; éeövolgende Formulae veranderen, naa te fpooren . Wy zullen echter, om dit Byvoegfel niet te lanc uit te breiden, de rekening flegts toe twee Formulae voortzetten.

L_ Wanneer meö in de bekende Mtmulae

*—2 4

X y* ^- —— x 3* voorj achtereenvolgende

™ 2

ftelt de waarden der natuurlyke getallen 1.3.3-4 < enz., zyn de veelhoekige getallen van het eerfte » flacht in het algemeen, welkers naam - x is,

*—2X 1 — x—-4X 1

* —— hét ee*fte* wiens wortel t is: 2 8

A—2 X 4 — *—4X2

—— —het tweedej wiens wortel 2 is*

2 *

£-iX 9 —*~4. 3

- J- ''" het derde, Wiens wortel 3 isé

2 i

.*—2X16 — x—4. 4

1 "** het viet<te» tvieD* wortel 4 is,

enz. tot y Termen*

Stel nu de fom van deeze reeks S* daö zal S gelyk den yAen Term van eene reeks zyn , welke voofc komt, als men de eerfte, de twee eerfte , de drie eerste, en zoo voorts, optelt.

■Hh 9 Msaf

Sluiten