Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYBELDICHTEN. 233

HET

GEBED

VAN

M A N A S S E,

KONING FAN JUDEA, IN DE GEVANGENIS TE E ABEL,

TVanneer Hiskias zoon, door '$ Asfyriers vermogen Van Judaas troon gebonsd, in Babels kerker zat, Ter ftraf der gruwelen, die hy bedreven had

Tot ergernis xyns Volks, ten trots der alziende oogen Kreeg hy ceri' afkeer van zyn voort ge euveldaên, En riep , door rouw gepen:, aldus zjt? Schepper aan .

Vergun me eerbiedig thans uw' hoogen troon te nadren ,

ó God van Abraham en Ifaak, onze vadren,

En hun geheiligd zaad, 't welk u oprecht bemint!

* Opperheer! die 't aü' aan uwe wetten bind!

Gg Die

Sluiten