is toegevoegd aan uw favorieten.

Broederlyke brieven, aan verscheiden jonge heeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1" )

Al wat niet tot een goed oogmerk leid, en in onze vryë keuze ftaat; al wat van ons goed oogmerk afleid, en van ons ontweeken kan worden, is dwaasheid. Al wat ons geen kracht geeft, om drukkende indrukzelen en voorwerpen te weêr flaan • vrolyke gewaarwordingen in ons en anderen te verwekken kracht , om het geen

wy genieten kunnen, op eene voor ons onfchade-

lyke, nooit berouwende wyze te genieten is

geen waar goed voor ons.

Doch, ik fpreeke al te algemeen, en dit wilde ik niet. Laat my nader tot U te rug komen. Ik wenschte U op te wekken en te verfterken, om den koflelyken tyd, die U thans tot meerder vorming van Uwen geeft gegund is, zoo fpaarzaam, ik had byna gezegd, zoo gierig als mooglyk is, te nutte temaken; en uit ieder nieuw, levenloos of levend voorwerp, dat zich aan U vertoonen zal, zoo veel gedachten, denkbeelden, waarnemingen te trekken, als het U tot voedzel voor Uwen geest kan opleveren. Noemt al, wat Uwen geest, Uwe geestkrachten , en U zelf, gevoelig, zeker, eerwaardig maakt; voor U Uw beftaan in denzelfden graad vrolyk en zeker maakt, zonder eene eenige kracht van Uwe

natuur nadeelig te zyn noemt dat voedzel

voor Uwen geest! Zoekt dat in U op te nemen en met Uzelven te verëenigen!

Zulk voedzel te zoeken , zy voor U het onver-