Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f? EERSTE BEGINSELEN DER

SL!erkrygt ? Lmaar door het Incnmm dat zy J^kreegen zou hebben, indien haare verfnelling ,11 ' S^uurende eenen gegeevenen tyd, aelvknwatig gebleeven was. En wederom, wanneer eene

aezeive m eenen gegeevenen tyd verminderd zou zyn, alb haare vertraagmg van dat tydftip af gelvkmaa^

pïalfn ,enen r ' >3are in dat tyd*P be¬

paalen. Dus komt deeze befchouwing der F'uxièn

het\heen8rorangenH V"6 ^h^Xd^SH

hedegn gezegï £ ™ by2°Ddere Gr°0t'

31. Laat dus - by voorbeeld, de Lyn AB eene veranderlyke Grootheid verbeelden, welke door 3e beweeging van het Punt B geteeld wordt, en laat

derzei vee eerfte a "R Fluxie % of de ruim-

' "■"""""* te, die metdefnel-

~ X) oeid van hec PunE

a-* 1 B, in eenen gegee-

, venen tyd, gelyk-

J£ £ maatig befchreeven

zou worden, fteeds C] - H' worden uitgedrukt

'door den afftand des

r r, ~ Punts D van een ge¬

geven of vast Punt C: indien dan de fnelheid van het

aflhnd rn °Vern dVe,fde ' 20 m°et ook ^ atltand C D , welke de maat van die fnelheid ui'

drukt, veranderlyk Zyn , door de beweeging van

het Punt D van of naar het Punt C, naar dat de

fnelheid van het Punt B aangroeijende of afneemen!

Je 's: en de fluxie, cIer aldus veranderende Lyn

£?p„^ n rU"?te *F' die met de fneiheid van het Punt D, in den voorgemelden gegeevenen tvd gelykmaat.g befchreeven lou worden f is Se tweede Fluxie van A B. Wederom , indien de beweging

van

Sluiten