is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerste beginselen der fluxie-rekening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 EERSTE BEGINSELEN der

H—r X45c.il1

a2 2a=

264. Subftitueerende voor ^ haare Waarde —

2y

a

in 3131 (§. 263) , hebben wy - of ^ ar:AD den

verticaalen afftand. Deeze zelfde waarheid kan ook afgeleid worden uit de Uitdrukking voor de Radius of Straal Bé ; want , wanneer de gemelde Straal den verticaalen afftand. wordt , dat is wanneer het punt B in het punt A valt , dan verdwynt * , en dus valt 40* uit de gevondene Uitdrukking (§. aé3> — 3

weg, en wy hebben alsdan — \a, als vooren»

saa

265. Voorbeeld \\. De Kromteftraal in eenig punt B (Fig. 55 ) van de Cycloide ABD te vinden.

Laat de Straal OF of OD~ a, de Abfcisfe AC=ï, de Ordinaat CBzzy, de Boog FG —z, en deszelfs Sinus iGzzs zyn;' dan is, volgens de Grondbegin-

felen der Meetkunde, IGz: DIxIF, of IG =

DIxlFl^, dat is szzzay — y2]^. van welke Ver.

ay—yy

gelyking de Fluxie is szz -».

ïay-y1]?

266. Maar door de natuur der Cycloïde ( Toepasfing der Algebra op de Hooge Meetkunde, II. Deel

§• 55)