Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING DER DERDE TAFEL.

xxvn

Aanmerking. Nademaal deeze derde Tafel, ter berekening van veelerleie foorten van verfchillende Geldfpecien dient, en die bereekeningen, zo er by die Geldfpecien geen deelen of onderdeden gevonden worden' in alle voorbeelden volftrekt dezelve zyn, zoude het orertollig geweest zyn om daar by, ftuk voor ftuk,. te hebben ftil gellaan, het is daarom dat wy die allen, in dit eene algemeene voorbeeld, nu in eens zullen bevatten.

agtste voorbeeld.

Men vraagt, op eene algemeene wyze, hoe veel de volgende Partyen, van een der voorgaande vreemde Geldfpecien, tegens de Cours van 78^ % of 39|| Stuivers, ieder afzonderlyk, in Hollandfche Guldens bedraagen? Te weten de eerfte party groot 900, de tweede 2500, de derde 6040, en de vierde 70308 Stukken.

Men zoekt het Vak , waar boven 7841 §, of waar onder 39» Huiver ftaat, en handelt volgens gewoonte.

b e w e r k i n c.

, . ~r,oo ■ .6040 703o8

I770 460 O3934375 Il803ia5 'i^TOW '

9'3ö 49171968 11881812 15737

Jg- ±* Li_ ^38309018

5176 19136 1624 2

Ji6__ [i6_ ^g-

5\76 3I84 16

v 1 „ 5J76

Komt de eerfte party 1770 Guld. 9 St. 6 Penn. De tweede 4917 Guld. 19 St. 6 Penn. De derde 11881 Guld. 16 St. 4 Penn. En de vierde 138309 Guld. 6 Penn.

^ Eer ik nu de befchryving van deeze derde Tafel eindige, zal ik er nog dit eene voorbeeld byvoegen:

negende voorbeeld.

Hoe veel bedraagen 1200000000 Franfche Kroonen, tegens de Cours van 59^ de Kroon?

Voorbericht. In dit geval fchieten er Cyfers in de Regels der Tafel te kort, doch zulks belet niet, om ook dit voorbeeld even gemaklyk als de voorgaande, te berekenen. Men verlengt, in dit, en alle dergelyke gevallen, de Regels der Tafel maar in zyn gedachten, met er'zo veel nullen achter te voegen, als men, volgens de gewoone orde der bewerking, noodig heeft. Want de Regels van deeze Tafel loopen , eigenlyk gezegd, tot in het oneindige voord, en het zyn alleen maar de negen

ij: ij; >Jï % q

Sluiten